top of page

Pomiar torowiska tramwajowego w ul. Olszewskiego we Wrocławiu.

 

     Na zlecenie warszawskiej firmy CONE AMG Sp. z o.o. zrealizowaliśmy pomiar 2 km torowiska tramwajowego wraz z otoczeniem dla celów modernizacji. Pomiary wykonaliśmy w oparciu o założoną przez nas i ściśle wyrównaną osnowę pomiarową. Pomiary wykonano 2-sekundowym tachimetrem robotycznym TRIMBLE. Dodatkowo dla całego obszaru z kołnierzem 50 metrów wykonany został nalot dronem Phantom 4 RTK a efektem nalotu była precyzyjna ortofotomapa oraz chmura punktów 3D.

bottom of page